FacebookTwitter

Opzet

Opzet van de opleiding.

De opleidingen wordt thematisch opgezet, uitgaande van de gezonde mens, waarbij er zoveel mogelijk een koppeling gemaakt wordt tussen verschillende vakken.

“Ethisch handelen, goed luisteren, duidelijk formuleren, nagaan of de cliënt echt begrijpt wat je zegt, zijn vanzelfsprekendheden en komen continu aan de orde.

Behalve naar binnen kijkt een therapeut ook naar buiten, naar zijn collega’s in de complementaire gezondheidszorg en in de reguliere medische zorg. Wanneer verwijs je naar wie en hoe zorg je dat ook naar jou door verwezen wordt.” Door al deze onderwerpen in elkaar te verweven, zowel letterlijk als in tijd, is er de mogelijkheid het geleerde beter te laten bezinken en worden er verbanden gezien en gelegd.

Lesplaats: De Mortel
Lesdag: donderdag
Max. studenten 15

Nadere gegevens volgen zo gauw de datum bekend is.

Vooropleiding: een algemeen erkende natuurgeneeskundige beroepsopleiding en/of op basis van CV en intake gesprek.