FacebookTwitter

Complementaire Medische Basis Kennis+

Complementaire Medische Basis Kennis + voor de natuurgeneeskundige

Wij gaan het anders gaan doen.

De laatste jaren hebben er veel veranderingen plaats gevonden binnen de natuurgeneeskunde.
Veel beroepsverenigingen proberen mee te gaan met de (soms absurde) eisen van externe organisaties. Waarbij ze hun primaire doel uit het oog verliezen, zorgen dat hun leden een zo goed mogelijke kwalitatieve zorg verlenen aan hun cliënten. En dat vergoeding door de zorgverzekeraars nooit een doel kan zijn.

Wij hebben de overtuiging dat de reguliere gezondheidszorg en de complementaire gezondheidszorg ieder hun eigen merites hebben, maar dat zij aanvullend aan elkaar kunnen en moeten zijn.

Maar ook dat we het hebben over gezondheid, over mensen gezond houden, preventief denken en handelen.
En wanneer dit niet lukt, de cliënt helpen te genezen.

Door de andere grondslag en denkwijze van de complementaire gezondheidszorg is het niet logisch om de Medische Basis Kennis op dezelfde manier te geven.

Maar wel op een gelijkwaardig niveau, met de zelfde kwaliteitseisen, met veel kennis van het menselijk lichaam en het functioneren daarvan.

Met de nadruk op holistisch denken, zoeken naar preventie en oorzaken, relaties zien tussen de verschillende organen en functies van het lichaam. Zowel lichamelijk als psychisch.

Anders denken.

Dit houd in dat de basis van denken het gezonde lichaam is. De verhouding regulier/ complementair bij de anatomie ± 80%/20% zal zijn, bij de fysiologie ongeveer gelijkwaardig en bij de pathologie voornamelijk complementair.
En dit binnen de voorwaarden die PLATO aangeeft

De student heeft wel kennis van de reguliere geneeskunde, maar richt zich nadrukkelijk tot die zaken die binnen zijn/haar competentie vallen.

Wij hebben na lang zoeken en overwegen denken we een weg gevonden die recht doet aan het beroep van natuurgeneeskundige en PLATO conform is.
Wij zijn hierover bezig met de noodzakelijke accreditatie.

Opzet van de opleiding. 

De opleiding begint met inzicht krijgen in natuurgeneeskunde, een andere manier van denken, en een andere manier van kijken naar ziek zijn. En naar genezen.
De basis is en blijft het functioneren van de gezonde mens.                                            

De stof wordt op basis van de complementaire zienswijze behandeld, maar er worden verbanden gelegd met de reguliere visie en werkwijze.
Binnen de opleiding is ruimte voor eigen inbreng en er worden interactieve didactische werkvormen gehanteerd
Tijdens de opleiding ligt een belangrijk accent op de kennis van het menselijk lichaam, het functioneren van dit lichaam als het gezond is en op welke momenten het lichaam hulp nodig heeft bij het goed functioneren.
Hoe kan deze hulp gegeven worden, gezien vanuit het holistisch mensbeeld.
Vanuit diverse invalshoeken wordt het hulpverlenerschap ontwikkeld.
Hieronder vallen o.a. persoonlijke ontwikkeling en groei in relatie tot de maatschappij, psychologische aspecten, samenwerking met collega’s en verdere professionalisering.
Hierbij kun je denken aan natuurgeneeskundige- uitgangspunten, methoden en technieken, beroepsethiek, maatschappelijke tendensen, communicatie, reflectie en klinisch redeneren.
Het klinisch redeneren krijgt veel aandacht in de zin van transparantie, verantwoordelijkheden en opbouw van complexiteit.

Klinische redeneren laat verbanden ontstaan tussen wat je al weet, wat er is en wat je leert. Het is het kunnen onderbouwen van je mening, je behandeling en je werkwijze.

Praktische informatie

We hebben voor 2017/2018 een voorlopige datum gepland.
Deze is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de accreditatie

21 dagen les  2 dagen tentamen  1 dag examen
8 lesuren/dag, 6 uur theorie/praktijk en 2 uur praktijk/gastdocent/e.d.
Kosten €1975,-
Minimaal 8 personen

Aanmelden.

het is nog niet bekend wanneer deze opleiding weer van start gaat.

schrijf u in voor onze nieuwsbrief, daar vermelden we wanneer  we deze opleiding weer aanbieden.