FacebookTwitter

De opleiding tot Herborist

inschrijven opleiding

De herboristenopleiding is een door het KTNO erkende opleiding op HBO niveau. 

Het is een zeer brede kruidenopleiding met de nadruk op de gezondheidsbevorderende kruiden, wilde planten en voeding.

Enerzijds is er de opleiding, waarmee je je kunt vestigen als Herborist en/of natuurgeneeskundig therapeut. Na het succesvol afronden van het examen ontvang je een diploma met de daarbij behorende penning.

Anderzijds kun je b.v. ook alleen de lessen als cursus volgen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Een Herborist is een vertegenwoordiger van een heel oud beroep, gestoken in een nieuwe vorm.

De hedendaagse Herborist is een kruidendeskundige met een veelzijdige kennis over de gezondheidsbevorderende planten.

In vroeger tijden was het voor iedereen vrij normaal om zelf kruiden te plukken en te verwerken tot allerlei middelen.

Er werden zalven, tincturen, theeën, hoestsiropen enz. gemaakt.

Helaas beschikken nog maar weinig mensen over deze kennis. Maar nu neemt de belangstelling voor kruiden en het gebruik daarvan weer toe. Steeds meer mensen willen zich deze aloude kennis eigen maken.
Die kennis omvat alle aspecten van de kruiden.

Daarom wordt in de herboristenopleiding veel aandacht besteed aan het gebruik van het kruid als gezondheidsbevorderend middel.
Hoe wordt het kruid gebruikt als middel voor de gezondheid, als keukenkruid, als voedingsmiddel en in de aromatherapie?
Er wordt ook aandacht besteed aan de (ecologische) teelt van de kruiden.

Bij het omgaan met kruiden speelt de praktijk een belangrijke rol. Men kan zich de kennis van kruiden alleen goed eigen maken als men in alle seizoenen de kruiden ervaart, door ze te ruiken, te proeven, te voelen en waar te nemen. Men leert de plant kennen,  herkennen, de  werking juist te beoordelen en men leert wanneer welke plant in welke situatie te gebruiken is.

In de “Officina” (de harmonieuze lesruimte) vindt de theoretische informatieoverdracht plaats. Vervolgens wordt de opgedane kennis getoetst en verdiept in de tuinen van “De Sprenk”. Theorie en praktijk worden op een prettige manier afgewisseld.

Gedurende de opleiding worden diverse opdrachten gemaakt die er allemaal op gericht zijn om zich goed in de kruiden te verdiepen en ze op die manier steeds beter te leren kennen.

Ook krijgt de verwerking van kruiden ruim aandacht. Dit omvat het zetten van een heilzame thee tot het maken van een eigen kruidenzalf.

Alle lesstof is overzichtelijk in het cursusmateriaal verwerkt. Dit cursusmateriaal is van hoogstaande kwaliteit en vormt een prima naslagwerk.
Het kopieerrecht van al het lesmateriaal ligt bij De Sprenk.

Inschrijven opleiding

U kunt u inschrijven voor in het lesjaar 2021/2022 
op de maandag, dinsdag, woensdag en op vrijdag.

Jaarcursus kruiden en wilde planten.

Heb je altijd al meer van kruiden willen weten, maar vind je de Herboristenopleiding te lang?

Dan is de jaarcursus misschien iets voor je.

Jaarcursus kruiden en wilde planten

herboristrechtsherboristrechtsherboristrechtsherboristrechts